دیدگاه خانه تئاتر درخصوص نامگذاری روز ملی هنرهای نمایشی
۲۸ شهريور ۱۳۹۵
با توجه به نامگذاری "روز ملی هنرهای نمایشی " توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، خانه تئاتر نظر خود را به شرح ذیل اعلام می دارد.
بسیار خرسندیم که یک روز از تاریخ و تقویم پربار میهن عزیزمان مزین به نام "هنرهای نمایشی" شده است. خوشحال تر که دولتمردان نیز پس از سال ها به والایی این هنر شریف هم نوا با تمام ملت ها اذعان داشته اند.
اما چرا نام هنرهای نمایشی؟
از شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی تئاتر ، تقاضامندیم این روز خجسته را بنابر هم سویی با خانواده ی بزرگ تئاتر ، " روز جهانی تئاتر" صدا کنیم.همان گونه که روزهایی چون روز جهانی کارگر ،روزجهانی کودک و... بی هیچ تغییری در واژگان ، نام گذاری شده است.