بازیگر  و   نویسنده  متولد :    1337

   حضور در صحنه :

* سردار قاد سيه*  اجرا در مشهد سال  کارگردان  ...... صابری  1360

 *حقوق * سالن دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف کارگردان مسعود  سمیعی

*تراژدي اسفنديار * تالار وحدت کارگردان حسین  فرخی

*الميرا در آتش*تالار وحدت کارگردان حسین فرخی

*داستان آدم*تالار وحدت   تالار مولوی  کارگردان حسین فرخی

*خرمشهر عزيز*تالاروحدت کارگردان حسین فرخی

*جاي خالي آفتاب* سالن اصلی کارگردان حسین فرخی و محسن حاج یوسفی

*تله* فرهنگسرای بهمن کارگردان ابولفضل ورمز یار

*خورشيدگمنام* حوزه هنری کارگردان  احمد ایرانی خواه

*شارل دوگل*تالارمولوی کارگردان عبدالحسین لاله

 *مهماني با شكوه آقاجون*سالن قشقایی کارگردان حسین فرخی

*ميتينگ*سالن سایه کارگردان محسن ابراهیمی

*آنسوي پل*حوزه هنری کارگردان حسین فرخی

*كوچ* سالن قشقایی کارگردان محمد احمدی

 *اجراي مجدد تراژدي اسفنديار* تاجیکستان تالار مایکوفسکی

*آی کچلا* سالن سنگلج کارگردان صادق عاشور پور

حضور درنمايشنامه خواني :

*نمايش كشته به درگاه* (دريافت لوح و دو سكه بهار آزادي) کارگردان ابولفضل ورمزیار

*نمايش مرحمي از نوع عشق*کارگردان مجید جعفری

دستياري در نمايش ها :

 *مكبث* سالن نو کارگردان  حسین فرخی

*شارل دوگل* تالار مولوی کارگردان عبدالحسین لاله

*كوچ*  سالن قشقایی کارگردان محمد احمدی

*رومئو و ژوليت* تالار نو کارگردان حسین فرخی

 *اتاق سیزده* نویسنده مسعود سمیعی  کارگردان مصطفی عبدالهی

بازي در نمايش هاي تلويزيوني:

*گاهي خنكي سپيده دمان*  مجموعه سه قسمتی  تهیه کننده وکارگردان حسین فرخي

* همسايه مشكل گشا*    نویسنده وکارگردان محمدرحمانيان

*غمنامه اسفنديار* کارگردان حسین فرخی

 * دستهاي آلوده* مجموعه شش قسمتي  نویسنده ژان پل سارتر   کارگردان حسین فرخی

 *سقوط*    کارگردان  رضا حامدي خواه

*  پول *مجمو عه شش قسمتي  کارگردان حسین فرخی

 *موزه هنرمندان* مجموعه سيزده قسمتي     کارگردان  محمد تقی رنجبر

*عيد ولايت*   نویسنده وکارگردان حسین فرخي  

*روز از نو* مجموعه ای چهل قسمتی   نویسنده وکارگردان  محمد صالح علا

*مداد سبز* مجموعه سيزده قسمتي نویسنده وکارگردان مهدي رسولي

* ابراهيم و آتش* نویسنده وکارگردان  حسین فرخي

* شبانه* مجموعه ای   چهل قسمتی نویسنده کارگردان محمد صالح علا

*تاروشنايي*  کارگردان  حسین فرخي  

*منتسرا * (استپان) مجموعه شش قسمتی کارگردان  محمد جاويد مهتدي

* فرهنگ اسلام در اروپا* مجموعه سیزده قسمتی  کارگردان محمدرضا نيكو

*يونانيان* دو قسمتي  نویسنده وکارگردان عبدالحسين لاله

فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني :

* نقطه اوج* کارگردان محمد مهدی  عسکر پور

*دايره هاي بسته* کارگردان سیامک شایقی

*ردپاي دوست* نویسنده وکارگردان عباس رنجبر

 *ضيافت سبز * کارگردان حسین فرخی

 *در چشم باد * نویسنده وکارگردان جعفری جوزانی

 *كاراگاه* نویسنده وکارگردان حسن هدایت

* صيد در پي صياد* نویسنده وکارگردان صادق هاتفی

* هتل پاپلي* نویسنده وکارگردان محمد تقی رنجبر

 *سرآغاز يك باغ* نویسنده وکارگردان علی پاکاریان

 *باجناقها * کارگردان کورش نریمانی

*فرزندان ایران* کارگردان امیر سماواتی

 *آينه عشق* کارگردان محمد تقی رنجبر

 *سبز سفيد سرخ * کارگردان مجید تربتی

   * شهريور سرخ*  کارگردان حسین فرخی

  *گزارش * کارگردان اکبر صادقی

 * شیدا*کارگردان مجید تربتی

 *پاركينگ* کارگردان افشین صادقی

 *شوق ديدار* کارگردان حسین فرخی

*برج خاکستر* کارگردان مجید تربتی

 *صلاه ظهر* کارگردان افشین صادقی

* سنگ وسودا*کارگردان مجید تربتی

 *اينجا خانه ماست*کارگردان جاوید مهتدی

 *شمارش معکوس*کارگردان مجید تربتی

 *رنگ اقناع* کارگردان علی میری

 *سفر بیست ویکم *کارگردان حسین فرخی

  *مهجور* کارگردان بهمن زرین پور

نوشته ها

نمایشنامه  مرحمي از نوع عشق

(تقدير شده از فراخوان سراسري هل من ناصر ينصرني) نفراول و برنده پنج سكه بهار آزادي

نگارش مجموعه و فيلمنامه

مجموعه چهل قسمتي بابچه ها  نویسنده حسین رجایی کارگردان تقی رنجبر

فیلم نامه ها

كاوش ..... نویسنده حسین رجایی کارگردان احمد حسنی مقدم

بام تا بام ....نویسنده حسین رجایی کارگردان مجید تربتی

گزارش....نویسنده حسین رجایی کارگردان اکبر صادقی

سنگ وسودا ....نویسنده حسین رجایی کارگردان مجید تربتی

مهجور....نویسنده حسین رجایی کارگردان بهمن زرین پور

ترمینال... نویسنده حسین رجایی کارگردان رسول توکلی

 شیدا....نویسنده حسین رجایی کارگردان مجید تربتی

رنگ اقناع ...نویسنده حسین رجایی کارگردان علی میری

 خلوت شکن ....نویسنده حسین رجایی کارگردان مجید کریمی

 تاثیر(کوتاه)...نویسنده حسین رجایی کارگردان مجید تربتی

 بازنويسي فيلم نامه ها :

 حكمت پنهان... کابوس.... شايد دوست شايد دشمن... عطش.... برج خاکستر.... سبزسفيد سرخ....     چاي جوشيده

 

فیلم نامه های مصّوب در سیما

کبوتری از حرم  تهیه کننده... رضا انصاریان

کسی در خانه نیست تهیه کننده.... حسن میر چولی

شب شغال  تهیه کننده..... ؟

چند روز مونده به عید....  ؟

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید