اسامی کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر اعلام شد

 

■ اخبار » خبر ■ شناسه خبر : ۴۱۳۵ ■ چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۵ ■

نام کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس خانه تئاتر به شرح ذیل اعلام شد:

اسامی کاندیداهای هیات مدیره(به ترتیب حروف الفبا)

 •  ژاکلین آوارهانجمن کودک و نوجوان و بازیگرانشماره عضویت110
 • ابراهیم اثباتیانجمن موسیقی- شماره عضویت 110
 •  بیژن افشارانجمن بازیگران- شماره عضویت 485
 •  رویا تیموریان انجمن  بازیگران   - شماره کارت433
 • صادق حدادی – انجمن بازیگران – شماره عضویت 207
 • ایرج رادانجمن بازیگران- شماره عضویت206 
 • محسن حسینیکانون کارگردانان- شماره عضویت 238
 •  محمدرضا خاکیانجمن کارگردانان- شماره عضویت 474
 • رضا دادوییکانون نمایشنامه نویسان – شماره عضویت285
 • مسعود دلخواهکانون کارگردانان- شماره عضویت 278
 • شهاب راحلهانجمن نمایشگران خیابانی – شماره عضویت 593
 •  محمودرضا رحیمیکانون کارگردانان و انجمن بازیگران- شماره عضویت916
 • شهره سلطانیانجمن بازیگران  - شماره عضویت251
 •  بهزاد فراهانیانجمن بازیگران- شماره عضویت215
 • امیرعباس قلیچ لوانجمن بازیگران- شماره عضویت 512
 • علیرضا غفاریکانون نمایشنامه نویسان- شماره عضویت338
 • مریم کاظمیکانون کارگردانان- انجمن بازیگران و کودک و نوجوان- شماره عضویت109-627-
 • پرستو کرمیانجمن بازیگران- شماره عضویت473
 • شکرخدا گودرزیکانون کارگردانان- شماره عضویت 141
 • منظر لشکری حسینیانجمن بازیگران- شماره عضویت574
 •  گلزار محمدینمایشگران عروسکی- شماره عضویت 231
 • مسعود موسوی- کانون کارگردانان- شماره عضویت165
 • فرزانه نشاط خواهانجمن بازیگران- شماره عضویت230
 • حمیدرضا نعیمی – انجمن بازیگران و نمایشنامه نویسان – شماره عضویت237
 • هوشمند هنرکارانجمن بازیگران و کانون کارگردانان- شماره عضویت152-126
 • اصغر همتانجمن بازیگران- شماره عضویت287

اسامی کاندیداهای بازرس(به ترتیب حروف الفبا)

 • ناصر آویژه – انجمن کودک و نوجوان و بازیگران- شماره عضویت156
 • علیرضا درویش نژادکانون کارگردانان – شماره عضویت 234
 • مسعود رحیم پور- انجمن بازیگران- شماره عضویت947
 • مهدی قلعه – انجمن کودک و نوجوان و بازیگران – شماره عضویت 507 و 140
 • مرتضی وکیلیان – انجمن نمایشگران خیابانی – شماره عضویت163

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید