نوبت دوم مجمع عمومی و فوق العاده انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزار می شود  

نوبت دوم مجمع عمومی و فوق العاده انتخابات هیات مدیره مرکزی و همچنین اصلاح آیین نامه انجمن  بازیگران شنبه 22 دی ماه، در تماشاخانه سنگلج ساعت 17.30 برگزار می شود 

حضور اعضا در مجمع الزامی است و در صورت غیبت وکالت کتبی ضروری است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید