مجید فلاح زاده یکی از فعالان تئاتر در حوزه کارگردانی و پژوهشگری در آلمان دار فانی را وداع گفت. انجمن بازیگران خانه تئاتر فقدان این همکار قدیمی پی گیر را به همسر وفادار و هنرمندش ( بهرخ حسین بابایی ) و فرزند برادرش( پریسا فلاح زاده) و خانواده محترمش و جامعه تئاتری ایران تسلیت می گوییم..

 

نقی سیف جمالی دعوت حق را لبیک گفت،مردی متواضع،بامحبت،هنرمندی بی ادعاوكوشا،همان ماندكه بود،هرگزبوی رنگ وریانگرفت،روانش شاد و یادش گرامی،فقدان ش را به اهالی تئاتر،بچه های گروه تئاتركوچ وخانواده ی محترم ش تسلیت می گویم.(اصغر همت)