درود و تسلیت بر رویا افشارنمونه بازیگرمتعهدی که باوجود ازدست دادن مادرگرامی اش به احترام تئاتر و تماشاگران به صحنه رفت و به بازی اش ادامه دادد

صبح روز یکشنبه 22 مرداد مادر بازیگرباسابقه وخوب کشورمان "رویا افشار" به رحمت ایزدی رفت . این در حالی بود که رویا شب روی صحنه رفت و به  در نمایش "صبح یک روز لعنتی" به کارگردانی و نویسندگی حسن باستانی بازی کرد و همچنان به بازی خود هر شب ادامه می دهد. گفتنی است که این نمایش کمدی است و رویا افشار بار ها با بازی درخشانش تماشاگران را به خنده وامی دارد.این عمل متعهدانه به تئاتر مسئولان تئاتر را به تحسین واداشت و با تقدیم دسته گلی از این بازیگرشایسته ی کشورمان تقدیرو تشکر به عمل آمد.انجمن بازیگران خانه تئاتر به این عضو انجمن بازیگران خانه تئاترتسلیت گفته و برای مادرگرامی اش از درگاه خداوند طلب آمرزش نموده و برای او موفقیت های بیش از پیش آرزومنداست.

مجید فلاح زاده یکی از فعالان تئاتر در حوزه کارگردانی و پژوهشگری در آلمان دار فانی را وداع گفت. انجمن بازیگران خانه تئاتر فقدان این همکار قدیمی پی گیر را به همسر وفادار و هنرمندش ( بهرخ حسین بابایی ) و فرزند برادرش( پریسا فلاح زاده) و خانواده محترمش و جامعه تئاتری ایران تسلیت می گوییم..