۳۱ مرداد ۱۳۹۱

درگذشت پدرعزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت می‌گوییم. برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان سلامت و شکیبایی آرزو داریم. روابط عمومی

 

 ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

درگذشت مادرعزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت می‌گوییم. برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان سلامت و شکیبایی آرزو داریم. همچنین به اطلاع می رسانیم ، مراسم ختم آن مرحومه روز جمعه 3 شهریور ساعت 11:15 درمسجد الرضا واقع در خیابان آپادانا- خیابان عشق یار- میدان نیلوفربرگزار ...