سرکارخانم سیمین معتمدآریا

درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده محترم تسلیت می گوییم. برای آن مرحومه رحمت الهی و برای بازماندگان سلامت و شکیبایی آرزو داریم.

انجمن بازیگران خانه تئاتر برگزارمی کند
یازدهمین نمایشنامه خوانی آخر هر ماه

این بار:

سه نمایش همراه کوتاه

کارگردان ومترجم داریوش مودبیان

۱- " کودکی مرده درپیاده رو" نوشته : " گی فئوواسی"
۲- " آسانسور" نوشته : ژرژ لوایه

۳- " چنگار" نوشته : رنه هامو

زمان : شنبه ۲۸ مرداد ساعت ۱۸

مکان : سالن انتظامی خانه هنرمندان

ایران ورود برای علاقمندان آزاد است.