اجرای نمایشنامه خوانی محیطی باهمکاری خانه هنرمندان ایران
دوشنبه ۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۱ ساعت  ۱۹

{فولاد هرگز زنگ نمی زند}
نویسنده و کارگردان : سیروس همتی
موسیقی: احسان تارخ
بازیگران:رضا پاپی،عطیه ترابی، محمود راسخ فر، مرجان قمری،علی یعقوب زاده،سیروس همتی
مکان: محوطه باغ هنرمندان فضای باز، جنب تماشاخانه ایرانشهر.
زمان: شنبه هفتم مرداد ساعت ۱۹

 

انجمن بازیگران خانه تئاتر باهمکاری خانه هنرمندان برگزار می کند
نوشته و کارگردانی : شهرام کرمی
(نویسنده در این نمایشنامه جدید، پنج داستان متفاوت را به زبان ساده روایت می کند)
بازیگرانی چون : نادیا فرجی، مسعود رحیم پور،عطیه ترابی، علی یعقوب زاده وسیروس همتی،حضورداشته واین داستان ها را روایت می کنند.
موسیقی : احسان تارخ به همراهی، مریم ولی الله امیر پیروز نیا، این روخوانی را همراهی می کنند.
مکان :محوطه باغ هنرمندان جنب تماشاخانه ایرانشهر
زمان :شنبه ۱۴ مرداد، ساعت ۱۹